ΔΩΡΕΕΣ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για μια οικονομική εισφορά στο Ίδρυμα Gamaraal. Από το 2014 το Ίδρυμα Gamaraal στηρίζει επιζώντες του Ολοκαυτώματος.

Με τη δωρεά σας στηρίζετε το έργο του Ιδρύματος Gamaraal:

 • ΤΑΜΕΙΟ
  Στηρίζουμε επιζώντες του Ολοκαυτώματος με οικονομικά και ιατρικά βοηθήματα

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*
  Το Ίδρυμα Gamaraal υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα το Ολοκαύτωμα

 • ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ*
  Καταγράφουμε τις ιστορίες των αυτοπτών μαρτύρων

 • ΕΚΘΕΣΕΙΣ*
  Διοργανώνουμε εκθέσεις στις οποίες προβάλλονται οι διαδρομές μεμονωμένων ανθρώπων και αναδεικνύεται πού μπορεί να οδηγήσει ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός.

*Για να στηρίξετε αυτούς τους σκοπούς, μπορείτε να καταθέσετε την εισφορά σας στον ειδικό λογαριασμό εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωμα:
CH 39 0023 0230 5643 4841 N