Да поддържаме паметта за Холокоста жива

Оцелелите от Холокоста знаят, че историята може да се повтори, защото те са видели със собствените си очи на какво са способни хората. Ние сме в решаващ момент за предаване на знанията за Холокоста, защото само няколко съвременни свидетели на този ужасен геноцид са все още сред нас. Важно е да запазите паметта за Холокоста жива и да се справяте с нея отново и отново. Ние предлагаме следните възможности.

Оцелелите от Холокоста знаят, че историята може да се повтори, защото те са видели със собствените си очи на какво са способни хората. Ние сме в решаващ момент за предаване на знанията за Холокоста, защото само няколко съвременни свидетели на този ужасен геноцид са все още сред нас. Важно е да запазите паметта за Холокоста жива и да се справяте с нея отново и отново. Ние предлагаме следните възможности.

ПЪТУВАНИЯ

ПЪТУВАНИЯ

Пътувания до Аушвиц

Ние подкрепяме образователни пътувания до Аушвиц, организирани от „Фондация срещу расизма и антисемитизма (GRA)“. Заедно с фондация GRA и лоджията на Августин Келер (AKL) Фондация Гамараал подкрепя учебни пътувания до „местата на националсоциализма и изтребването на евреите“ от много години. Целта на тези пътувания е да се повиши чувствителността на младите хора и учениците към темата за изключването, антисемитизма и расизма. Класът трябва да се подготви задълбочено за многодневно пътуване и да напише пътепис. Учениците трябва да покажат какво са научили за бъдеще, след занимание с темата за Холокоста.

Още информация

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

Животът след

Проектът „Животът след” има за цел да покаже на децата и учениците последствията от Холокоста, как оцелелите продължават живота си и въздействието на преживяното върху следващите поколения. Затова хората от второ поколение ходят на училища и споделят своя опит и истории.

Проект “Видео свидетелство”

Целта ни е да запазим историите и свидетелствата на оцелелите от Холокоста, за да запазим паметта и да дадем възможност в бъдеще да обучаваме децата с по-добро образователно преживяване.

Още информация

Мога ли да потвърдя моята подкрепа за вашата фондация Гамарал и по-специално за вашата убедителна и похвална инициатива за облекчаване на болезненото положение на оцелелите от Холокоста, живеещи в бедност. Това е една от най-належащите и необходими каузи и вашата инициатива заслужава подкрепата на всички, които се грижат за справедливостта и възпоменанието.

Ървин Котлър, бивш член на канадския парламент на Монреал

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

Финансов фонд

Три пъти годишно Фондацията прави финансово дарение под формата на трицифрена сума на нуждаещите се оцелели.

Обучение

Една от основните цели на фондацията е предотвратяване на геноцид. Затова инвестираме в образованието на хората.

Съхранение

Ние помагаме да съхраним свидетелствата на оцелелите от Холокоста. Наша отговорност е да се учим от тези смели личности.

Устна история

През пролетния семестър 2019 г. се осъществи изследователски семинар на Центъра за еврейски изследвания в Базел на тема „Устна история и еврейска история в Швейцария“.