NIKDY SA NEVZDÁVAME

Angažovanosť nadácie Gamaraal je neúnavná. Presvedčte sa pomocou týchto filmových a fotografických dokumentov o sile, s akou každodenne bojujeme proti znovuoživeniu antisemitizmu.

Angažovanosť nadácie Gamaraal je neúnavná. Presvedčte sa pomocou týchto filmových a fotografických dokumentov o sile, s akou každodenne bojujeme proti znovuoživeniu antisemitizmu.

Rozhovor s Ninou Weilovou
Rozhovor s Fishel Rabinowicz
Rozhovor s Ivanom Lefkovitsom
Pani Anita Winter hovorí na 42. pravidelnom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva 18. septembra 2019
Pani Anita Winter rokuje s Radou OSN pre ľudské práva
Predsedníčka Anita Winter pripomína Rade OSN pre ľudské práva dôležitosť pamiatky holokaustu

«Gamaraalova nadácia pomáha zmierňovať problém, ktorý by nemal existovať – ak by svedomie sveta nebolo tvorené iba slovami, ale aj činmi. Za túto misiu si Nadácia Gamaraal zaslúži každú podporu.»

Charles Lewinsky - Swiss Writer
Charles Lewinsky

Švajčiarsky spisovateľ a autor