NUK KEMI TIVE DHNI

Angazhimi i Fondacionit Gamaraal është i palodhshëm. Bindeni veten me këta dokumentarë kinematikë dhe fotografikë fuqinw me të cilën luftojmë çdo ditë kundër ringjalljes së antisemitizmit.

Angazhimi i Fondacionit Gamaraal është i palodhshëm. Bindeni veten me këta dokumentarë kinematikë dhe fotografikë fuqinw me të cilën luftojmë çdo ditë kundër ringjalljes së antisemitizmit.

Intervistë me Nina Weil
Intervistë me Fishel Rabinowicz
Intervistë me Ivan Lefkovits
Zonja Anita Winter bisedon në Sesionin e 42-të të rregullt të Këshillit të KB për të Drejtat e Njeriut në 18 Shtator 2019
Zonja Anita Winter bisedon me Këshillin e KB për të Drejtat e Njeriut
Presidentja Anita Winter duke kujtuar Këshillin e KB për të Drejtat e Njeriut për rëndësinë e përkujtimit të Holokaustit

«Fondacioni Gamaraal ndihmon për të lehtësuar një problem që nuk duhet të ekzistojë – nëse ndërgjegjja e botës nuk do të bëhej vetëm nga fjalë, por edhe nga vepra. Për këtë mision, Fondacioni Gamaraal meriton çdo mbështetje.»

Charles Lewinsky - Swiss Writer
Charles Lewinsky

Shkrimtar Zviceran