RRETH NESH

Fondacioni GAMARAAL u themelua në vitin 2014 me synimin për të dhënë mbështetje financiare për të mbijetuarit e mbetur të Holokaustit që jetojnë në nevojë.

Fondacioni GAMARAAL u themelua në vitin 2014 me synimin për të dhënë mbështetje financiare për të mbijetuarit e mbetur të Holokaustit që jetojnë në nevojë.

Sipas të dhënave tona, ka disa qindra të mbijetuar të holokaustit ende gjallë në të gjitha pjesët e Zvicrës. Prej tyre, 124 janë duke jetuar në një situatë të vështirë financiarisht. Për më tepër, ekziston një numër i panjohur i të mbijetuarve që nuk duan të regjistrohen për shkak të gjendjes së tyre të post-traumës së rëndë dhe disa nga frika ekstreme se “historia mund të përsëritet” dhe preferojnë të mos identifikohen si hebre.

Të gjithë të mbijetuarit e Holokaustit kanë një gjë të përbashkët: ata nuk mund të shtypin ndjenjat dhe kujtimet e tyre të persekutimit, internimit, përzgjedhjes, urisë, torturës, punës së detyruar dhe vrasjes së të dashurve të tyre. Këto janë përvoja traumatike, të cilat pavarësisht viteve të shumta që kanë kaluar, nuk ikin – ato janë pjesë e kujtimeve të gjalla të të gjithë mbijetuesve të Holokaustit.

Sipas Konferencës së Kërkesave, 50% e të gjithë të mbijetuarve nga Holokausti në të gjithë botën jetojnë në varfëri. Ata shpesh jetojnë vetëm me minimumin e tw ardhurave, disa edhe nën kufirin minimal.

Wshtë e dhimbshme të dish se ata mund të përballojnë vetëm nevojat absolute për ekzistencën e tyre.

Qëllimi i Fondacionit GAMARAAL është të ndihmojë këta njerëz duke lehtësuar të paktën pjesërisht barrën dhe shqetësimin e tyre financiar. Kjo është një kërkesë humanitare dhe më e pakta që mund të sigurojmë.

Anita Winter, vetë vajza e refugjatëve të Holokaustit, është e angazhuar në mënyrë aktive për të drejtat e njeriut. Ajo merr pjesë si përfaqësuese zyrtare e organizatës hebreje humanitare B’nai B’rith International dhe Bordit Koordinues të Organizatave Hebraike CBJO në diskutimet e Këshillit të KB për të Drejtat e Njeriut.

Lexo më shumë

«Weltweit leben noch ungefähr einige 100 000 Ueberlebende der Shoa. In der Schweiz sind es ungefähr 400, wobei die Dunkelziffer gross ist. Diese Menschen haben Ungeheuerliches durchlitten. Ihr Leid und ihr Schmerz sind nicht heilbar. Die Trauer nicht zu stillen. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern, die Gegenwart schon. Das Schicksal dieser Menschen ist bereits unvorstellbar grausam. Wenigstens heute müssen wir alles daran setzen, diesen letzten Überlebenden einen würdigen Lebensabend zu gewährleisten. Das ist unsere Pflicht und Verantwortung! Ich danke Gamaraal für dieses enorm wichtige Engagement im Dienste der Menschlichkeit.»

Dr.h.c Charlotte Knobloch

Former President of Central Council of Jews in Germany

Holocaust Survivor

VEREJTJE LIGJORE DHE E DREJTA E AUTORIT

VEREJTJE LIGJORE DHE E DREJTA E AUTORIT

E DREJTA E AUTORIT

Të gjitha dokumentet në internet, të gjitha faqet e internetit, si dhe përbërësit e tyre janë të mbrojtur nga të drejtat e autorit: përdorimi dhe kopjimi i mëpasshëm, të tilla si shtypja dhe kopjimi, lejohen vetëm për qëllime private, shkencore dhe jo-komerciale. Wshtë e ndaluar të kopjoni, të ruani në serverë të tjerë, ose të publikoni në grupe lajmesh ose shërbime online të gjitha dokumentet, faqet e internetit, si dhe të gjithë përbërësit e tyre pa lejen paraprake me shkrim të Fondacionit Gamaraal. Buferimi në një cache ose në një proxy-server lejohet pw tw optimizuar shpejtësinë e hyrjes. Citimi i dokumenteve dhe faqeve të internetit me referencë të saktë si dhe lidhja e faqes në internet të Fondacionit Gamaraal lejohet në mënyrë të qartë.

LIABILITY EXCLUSION

Fondacioni Gamaraal boton informacione me gjithë kujdesin e duhur. Sidoqoftë, ajo nuk merr asnjë përgjegjësi për saktësinë, tërësinë dhe aktualitetin e përmbajtjes së informacionit. Fondacioni Gamaraal rezervon të drejtën të ndryshojë plotësisht ose pjesërisht informacionin, të fshijë informacionin, ose të tërheqë botimin përkohësisht në çdo kohë pa njoftim paraprak. Pretendimet e përgjegjësisë ndaj Fondacionit Gamaraal në lidhje me dëmet materiale ose jomateriale të shkaktuara nga aksesi, përdorimi ose mos-përdorimi i informacionit të publikuar, abuzimi i lidhjes ose mosfunksionimi teknik janë të përjashtuara. Fondacioni Gamaraal nuk pranon përgjegjësi për përmbajtjen e alienit, do të thotë të mos ndodhet në serverët e tij ose të mos jetë jashtë sferës së tij të ndikimit, faqet e internetit të cilat janë të lidhura në këtë faqe në internet vetëm me një lidhje.

MBROJTJA E TW DHWNAVE

Të dhënat, veçanërisht të dhënat personale që meritojnë mbrojtje të veçantë, të cilat ju i dërgoni fondacionit Gamaraal përmes formularit të kontaktit ose e-mail, do të trajtohen rreptësisht konfidenciale dhe përdoren vetëm në kontekst, nw tw cilin ju i dërguat ato. Sidoqoftë, ju lutem vini re se dërgimi i formave të kontaktit ose e-mail nuk është i sigurt normalisht dhe të dhënat mund të përgjohen nga palët e treta të paautorizuara (hakerat). Prandaj, Fondacioni Gamaraal rekomandon të dërgoni të dhëna personale që meritojnë mbrojtje të veçantë jo me postë elektronike, ose, nëse bëni, kontrolloni paraprakisht nëse të dhënat transmetohen përmes një protokolli të sigurimit të transmetimit (p.sh. https: //, gjithashtu të njohura nga bllokimi- simbol në linjën e statusit të shfletuesit tuaj).