HANDLA OM

GAMARAAL-stiftelsen grundades 2014 med målet att ge stöd till de återstående överlevande förintelsen.

GAMARAAL-stiftelsen grundades 2014 med målet att ge stöd till de återstående överlevande förintelsen.

Kayıtlarımıza göre, İsviçre’nin her yerinde hala hayatta olan birkaç yüz katliamdan sağ kurtulan var. Bunlardan 124, mali açıdan zor bir durumda yaşıyor. Dessutom finns det ett okänt antal överlevande som inte vill bli registrerade på grund av deras tillstånd av allvarligt posttrauma och vissa av extrem rädsla för att ”historien kan upprepas” och föredrar att inte identifieras som judiska.

Alla överlevande från Förintelsen har en sak gemensamt: de kan inte undertrycka sina känslor och minnen av förföljelse, utvisning, urval, hunger, tortyr, tvångsarbete och mord på sina nära och kära. Detta är traumatiska upplevelser, som trots de många åren som sedan har gått, inte försvinner – de är en del av de levande minnena från alla överlevande från Förintelsen.

Enligt kravkonferensen lever 50% av alla överlevande från Förintelsen över hela världen i fattigdom. De lever ofta precis vid breddgränsen, med vissa till och med under breddgränsen.

Det är hjärtskärande att veta att de bara har råd med de absoluta nödvändigheterna för deras existens.
Målet med GAMARAAL-stiftelsen är att hjälpa dessa människor genom att åtminstone delvis lindra deras ekonomiska börda och nöd. Detta är ett humanitärt krav och det minsta vi kan tillhandahålla.

Anita Winter, själv dotter till förintelseflyktningar, är aktivt engagerad i mänskliga rättigheter. Hon deltar som officiell representant för den judiska humanitära organisationen B’nai B’rith International och Coordinating Board of Jewish Organisations CBJO i diskussionerna i FN: s råd för mänskliga rättigheter.

Gamaraal Foundation har tillsammans med Archives of Contemporary History på ETH Zürich fått Dr. Kurt Bigler Award 2018 för excellens i Holocausteducation.

Läs mer

«Cirka 100 000 överlevande från Shoah lever fortfarande över hela världen. Det finns 400 i Schweiz. Dessa människor har lidit fruktansvärda saker. Det finns inget botemedel mot deras lidande och smärta. Att inte tillfredsställa sorgen. Det förflutna kan inte ändras, men nuet kan. Dessa folks öde är redan otänkbart grymt. Vi måste åtminstone idag göra allt vi kan för att garantera dessa sista överlevande en värdig livskväll. Det är vår plikt och vårt ansvar! Jag tackar Gamaraal för detta oerhört viktiga engagemang i mänsklighetens tjänst. »

Dr.h.c Charlotte Knobloch

Tidigare president för centralrådet för judar i Tyskland

Holocaust Survivor

RÄTTSLIGA MEDDELANDEN OCH COPYRIGHT

RÄTTSLIGA MEDDELANDEN OCH COPYRIGHT

UPPHOVSRÄTT

Alla dokument online, alla webbplatser samt deras komponenter är upphovsrättsskyddade: efterföljande användning och duplicering, såsom utskrift och kopiering, är endast tillåtet för privata, vetenskapliga och icke-kommersiella ändamål. Det är förbjudet att antingen kopiera, lagra på andra servrar eller publicera alla dokument, webbplatser samt alla deras komponenter i nyhetsgrupper eller onlinetjänster utan föregående skriftligt tillstånd från Gamaraal Foundation. Att buffra i en cache eller på en proxyserver är tillåtet för att optimera åtkomsthastigheten. Att citera dokument och webbplatser med korrekt referens samt länka Gamaraal Foundation webbplats är tillåtet uttryckligen.

ANSVARSUTSLUT

Gamaraal Foundation publicerar information med all omsorg. Det tar dock inget ansvar för noggrannheten, fullständigheten och aktualiteten i informationens innehåll. Gamaraal Foundation förbehåller sig rätten att ändra information helt eller delvis, att radera information eller att dra tillbaka publikationen tillfälligt när som helst utan förhandsmeddelande. Ansvarskrav mot Gamaraal Foundation med avseende på materiella eller immateriella skador orsakade av åtkomst, användning eller icke-användning av den publicerade informationen, missbruk av anslutningen eller tekniskt fel är uteslutna. Gamaraal Foundation accepterar inte ansvar för innehållet i främmande, vilket betyder att det inte finns på sina servrar eller ligger utanför dess inflytande, webbplatser som är anslutna till denna webbplats enbart med en länk.

DATASKYDD

Uppgifter, särskilt personuppgifter som förtjänar särskilt skydd, som du skickar till Gamaraal Foundation via kontaktformulär eller e-post, kommer att behandlas strikt konfidentiellt och endast används i sammanhanget, du skickade det. Observera dock att skicka kontaktformulär eller e-post inte är säkert normalt och data kan fångas av obehöriga tredje parter (hackare). Därför rekommenderar Gamaraal Foundation att skicka personuppgifter som förtjänar särskilt skydd, inte via e-post, eller, om du gör det, i förväg kontrollera om uppgifterna överförs via ett säkert överföringsprotokoll (t.ex. https: //, även igenkännbart av lås- i statusraden i din webbläsare).