PROJEKTY

Toto sú projekty, ktoré nadácia Gamaraal spustila s cieľom pomôcť pozostalým holokaustu dosiahnuť ich cieľ. Pripojte sa k jednému z našich projektov na podporu preživších holokaustu, ktorí žijú v zložitej situácii. Ďakujeme za váš záväzok!

Toto sú projekty, ktoré nadácia Gamaraal spustila s cieľom pomôcť pozostalým holokaustu dosiahnuť ich cieľ. Pripojte sa k jednému z našich projektov na podporu preživších holokaustu, ktorí žijú v zložitej situácii. Ďakujeme za váš záväzok!

1 VYHRADENÝ FOND

1 VYHRADENÝ FOND

Nadácia každoročne poskytuje židovským sviatkom Rosh Hashana, Chanuka a Pessach trikrát trojciferné príspevky pozostalým obetí holokaustu, ktorí žijú v zložitej situácii. Projekt bol zahájený v roku 2015 a uskutočnilo sa už 18 kôl.

K dispozícii je lekárska pomoc, ako sú: načúvacie prístroje, ošetrenie zubov, zrakové pomôcky, pomôcky pre chodcov, ortopedická obuv, invalidné vozíky, výrobky pre inkontinentných pacientov, kompresívne pančuchy atď.

2 VZDELÁVANIE

2 VZDELÁVANIE

Jedným z hlavných cieľov nadácie je prevencia genocídy. Preto investujeme do vzdelávania ľudí. Do školských tried prinášame preživších holokaustu, aby hovorili o svojich minulých skúsenostiach. Ďalej organizujeme rozhovory a rozhovory s ľuďmi, ktorí prežili holokaust, aby sme šírili informácie a informovali ľudí o zverstvách holokaustu.

3 KONZERVÁCIA

3 KONZERVÁCIA

Pomáhame uchovať svedectvá tých, ktorí prežili holokaust. Je našou zodpovednosťou poučiť sa od týchto odvážnych jednotlivcov a zabezpečiť, aby sa nezabudlo na hrozné udalosti holokaustu a aby sa takéto zverstvá už nikdy nestali.

4 ÚSTNA HISTÓRIA

4 ÚSTNA HISTÓRIA

Počas jarného semestra 2019 sa v spolupráci s Archívom súčasných dejín na ETH v Zuerichu a nadáciou Gamaraal uskutočnil výskumný seminár Centra židovských štúdií v Bazileji na tému „Orálna história a židovské dejiny vo Švajčiarsku“. Uskutočnili sa rozhovory so súčasnými svedkami švajčiarsko-židovskej histórie a šoa-žiarenia.

PODPORTE NÁS DNES, PRETOŽE ZAJTRA MÔŽE BYŤ PRÍLIŠ NESKORO!

PODPORTE NÁS DNES, PRETOŽE ZAJTRA MÔŽE BYŤ PRÍLIŠ NESKORO!

Sme nesmierne vďační za váš príspevok.

Prispej teraz

„Slová nestačia na vyjadrenie mojej hlbokej a úprimnej vďačnosti a obdivu k práci, ktorú nadácia Gamaraal vykonáva.“

Rabín Izrael Meir Lau / predseda Jad Vašem, bývalý hlavný izraelský rabín a pozostalý po holokauste

ROZHOVOR

ROZHOVOR

Vypočujte si tento rozhovor s prezidentkou spoločnosti Gamaraal Anitou Winterovou, aby ste sa dozvedeli viac o tom, čo robíme:

Počúvajte teraz