PROJEKTY

Jedná se o projekty, které nadace Gamaraal zahájila, aby pomohla přeživším holocaustu dosáhnout jejich cíle. Připojte se k jednomu z našich projektů na podporu obětí holocaustu, kteří žijí v obtížné situaci. Děkujeme za váš závazek!

Jedná se o projekty, které nadace Gamaraal zahájila, aby pomohla přeživším holocaustu dosáhnout jejich cíle. Připojte se k jednomu z našich projektů na podporu obětí holocaustu, kteří žijí v obtížné situaci. Děkujeme za váš závazek!

1 VĚNOVANÝ FOND

1 VĚNOVANÝ FOND

Nadace každoročně o židovských svátcích Roš hašana, chanuka a pessach přispívá třemi cifernými částkami na přeživší holocaustu žijící v obtížné situaci. Projekt byl zahájen v roce 2015 a bylo provedeno již [cgv contributions] kol příspěvků.

K dispozici je lékařská pomoc, jako jsou: sluchadla, ošetření zubů, zrakové pomůcky, pomůcky pro chůzi, ortopedická obuv, invalidní vozíky, výrobky pro inkontinentní použití, kompresní punčochy atd.

2 VZDĚLÁNÍ

2 VZDĚLÁNÍ

Jedním z hlavních cílů nadace je prevence genocidy. Proto investujeme do vzdělávání lidí. Přivádíme ty, kdo přežili holocaust, do školních tříd, abychom si promluvili o svých minulých zkušenostech. Dále organizujeme rozhovory a rozhovory s přeživšími holocaustu, abychom šířili informace a informovali lidi o krutostech holocaustu.

3 ZACHOVÁNÍ

3 ZACHOVÁNÍ

Pomáháme uchovat svědectví přeživších holocaustu. Je naší odpovědností poučit se od těchto statečných jedinců a zajistit, aby se nezapomínalo na hrozné události holocaustu a aby se taková zvěrstva nikdy neopakovala.

4 ÚSTNÍ HISTORIE

4 ÚSTNÍ HISTORIE

Během jarního semestru 2019 se ve spolupráci s Archivem soudobých dějin na ETH v Zuerichu a nadací Gamaraal uskutečnil výzkumný seminář Centra židovských studií v Basileji na téma „Orální historie a židovské dějiny ve Švýcarsku“. Byly provedeny rozhovory se současnými svědky švýcarsko-židovské historie a Shoah-Resplendence.

PODPORUJTE NÁS DNES, PROTOŽE ZÍTRA MŮŽE BÝT PŘÍLIŠ POZDĚ!

PODPORUJTE NÁS DNES, PROTOŽE ZÍTRA MŮŽE BÝT PŘÍLIŠ POZDĚ!

Jsme nesmírně vděční za váš příspěvek.

Přispět nyní

„Slova nestačí k vyjádření mé hluboké a upřímné vděčnosti a obdivu k práci, kterou dělá Gamaraal Foundation.“

Rabín Izrael Meir Lau / Předseda Yad Vashem, bývalý vrchní rabín Izraele a přeživší holocaustu

ROZHOVOR

ROZHOVOR

Poslechněte si tento rozhovor s prezidentkou Gamaraal Anitou Winterovou a dozvíte se více o tom, co děláme:

Poslouchejte hned