ЗА НАС

Фондацията ГАМАРААЛ е създадена през 2014 г. с цел да предостави финансова подкрепа на оцелелите от Холокоста, живеещи в нужда.

Фондацията ГАМАРААЛ е създадена през 2014 г. с цел да предостави финансова подкрепа на оцелелите от Холокоста, живеещи в нужда.

Според нашите записи има няколкостотин оцелели от холокоста, които все още са живи във всички части на Швейцария. От тях 124 живеят във финансово затруднено положение. Освен това има неизвестен брой оцелели, които не искат да бъдат регистрирани поради състоянието си на тежка пост-травма, а други от изключителен страх, че „историята може да се повтори“ и предпочитат да не бъдат идентифицирани като евреи.

Всички оцелели от Холокоста имат едно общо: те не могат да потиснат чувствата и спомените си от преследването, депортирането, подборът, гладът, изтезанията, принудителния труд и загубата на своите близки. Това са травматични преживявания, които въпреки дългите изминали години, не отшумяват – те са част от живите спомени на всички оцелели от Холокоста.

Според Claims Conference 50% от всички оцелели в Холокоста по света живеят в бедност. Те често живеят на ръба на оцеляването, а някои дори и под тази линия.

Сърцераздирателно е знанието, че те могат да си позволят само абсолютните нужди за съществуването си.

Целта на фондация ГАМАРААЛ е да помогне на тези хора, като облекчи поне частично финансовата им тежест и затруднения. Това е хуманитарно търсене и най-малкото, което можем да осигурим.

Анита Уинтър, самата дъщеря на бежанци от Холокоста, активно се ангажира с правата на човека. Тя участва като официален представител на еврейската хуманитарна организация B’nai B’rith International и Координационния съвет на еврейските организации CBJO в дискусиите на Съвета за правата на човека на ООН.

Прочети още

«Хиляди оцелели от Холокоста все още живеят по целия свят. В Швейцария има 400. Тези хора са претърпели ужасни неща. Няма лечение за страданието и болката им. Миналото не може да бъде променено, но настоящето може. Съдбата на тези хора е невъобразимо жестока. Поне днес трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме на тези последни оцелели достоен живот. Това е нашият дълг и отговорност! Благодаря на Гамараал за този изключително важен ангажимент в услуга на човечеството.»

Доктор хонорис кауза Шарлоте Кноблох

Бивш председател на Централния съвет на евреите в Германия

Оцеляла от Холокоста

ПРАВНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И АВТОРСКИ ПРАВА

ПРАВНИ ЗАБЕЛЕЖКИ И АВТОРСКИ ПРАВА

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички документи онлайн, всички уебсайтове, както и техните компоненти са защитени с авторски права: последващо използване и дублиране, като отпечатване и копиране, са позволени само за частни, научни и нетърговски цели. Забранява се да се дублира, да се съхранява на други сървъри или да се публикуват в новинарски групи или онлайн услуги всички документи, уебсайтове, както и всички техни компоненти без предварително писмено разрешение на фондация Гамараал. Буферирането в кеш или на прокси сървър е позволено за оптимизиране на скоростта на достъп. Цитирането на документите и уебсайтовете с правилна препратка, както и свързването на уебсайта на фондацията Гамараал е изрично разрешено.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Фондация Гамараал публикува информация с цялата дължима грижа. Тя обаче не носи отговорност за точността, пълнотата и актуалността на съдържанието на информацията. Фондация Гамараал си запазва правото да променя информацията изцяло или частично, да изтрива информация или да оттегля временно публикация по всяко време без предварително обявяване. Исковете за отговорност срещу фондация Гамараал по отношение на материални или нематериални щети, причинени от достъпа, използването или неизползването на публикуваната информация, злоупотребата с връзка или техническата неизправност са изключени. Фондация Гамараал не поема отговорност за чуждо съдържание, което не се намира на нашите сървъри и или се намира извън сферата на нашето влияние, напр. уебсайтове, които са свързани с този уебсайт само с линк.

ЗАЩИТА НА ДАННИ

Данните, особено личните данни, заслужаващи особена защита, които изпращате до фондация Гамараал чрез формуляр за контакт или електронна поща, ще се третират строго поверително и ще се използват само в контекста, за който сте ги изпратили. Моля, обърнете внимание, че изпращането на формуляри за контакт или имейли не е защитено и данните могат да бъдат прихванати от неоторизирани трети страни (хакери). Ето защо, Фондация Гамараал препоръчва да изпращате лични данни, заслужаващи особена защита, не чрез електронна поща или, ако го направите, предварително проверете дали данните се предават чрез защитен протокол за предаване (напр. https://, разпознаваем и чрез ключ-символ в статус бара на вашия браузър).