אודותינו

קרן גמאראל נוסדה בשנת 2014 במטרה לספק תמיכה כספית לעניים ולנזקקים, בייחוד לניצולי השואה המעטים שעדיין נותרו הזקוקים לעזרה.

גמאראל נוסדה בשנת 2014 במטרה לספק תמיכה כספית לעניים ולנזקקים, בייחוד לניצולי השואה המעטים שעדיין נותרו הזקוקים לעזרה.

על פי הרישומים שלנו, ישנם כמה מאות ניצולי שואה שעדיין בחיים בכל חלקי שוויץ. מהם 124 חיים במצב כלכלי קשה. מלבדם יש מספר לא ידוע של ניצולים שאינם רוצים להיכלל ברשימות – מקצתם בגלל מצב חמור של פוסט-טראומה; מקצתם חוששים שמא "ההיסטוריה תחזור על עצמה" ומעדיפים שלא להיות מזוהים כיהודים.

לכל ניצולי השואה יש דבר אחד במשותף: אין הם יכולים להדחיק את הרגשות שלהם ואת הזיכרונות שלהם במה שנוגע לרדיפה, גירוש, סלקציה, רעב, עינויים, עבודות כפייה ורצח יקיריהם. אלו הן התנסויות טראומתיות ועל אף השנים הרבות שחלפו מאז הן אינן נמוגות – בעבור הנשמות האומללות האלה מדובר בזיכרונות מוחשיים.

לפי נתוני ועידת התביעות, 50 אחוזים מניצולי השואה בעולם חיים בעוני. לעיתים קרובות הם מתקיימים מדמי מחיה מינימליים, מקצתם אף מפחות מזה.

הלב נשבר לדעת שהם יכולים להרשות לעצמם רק את מה שנחוץ להם לקיומם ממש. מטרת הקרן לסייע לאנשים האלה – להקל, ולו במעט, את הנטל הכלכלי ואת המצוקה. זו חובה הומניטרית והמעט שביכולתנו לעשות.
אניטה וינטר, בעצמה בת של ניצולי שואה, היא פעילה למען זכויות אדם. היא הנציגה הרשמית של "בני ברית", הארגון היהודי ההומניטרי הגדול ביותר, בדיונים של המועצה לזכויות אדם של האו"ם.

קראו עוד

«Weltweit leben noch ungefähr einige 100 000 Ueberlebende der Shoa. In der Schweiz sind es ungefähr 400, wobei die Dunkelziffer gross ist. Diese Menschen haben Ungeheuerliches durchlitten. Ihr Leid und ihr Schmerz sind nicht heilbar. Die Trauer nicht zu stillen. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern, die Gegenwart schon. Das Schicksal dieser Menschen ist bereits unvorstellbar grausam. Wenigstens heute müssen wir alles daran setzen, diesen letzten Überlebenden einen würdigen Lebensabend zu gewährleisten. Das ist unsere Pflicht und Verantwortung! Ich danke Gamaraal für dieses enorm wichtige Engagement im Dienste der Menschlichkeit.»

Dr.h.c Charlotte Knobloch

Former President of Central Council of Jews in Germany

Holocaust Survivor

LEGAL AND COPYRIGHT NOTICES

LEGAL AND COPYRIGHT NOTICES

COPYRIGHT

All documents online, all websites as well as their components are copyrighted: subsequent use and duplication, such as printing and copying, are only allowed to private, scientific, and non-commercial purposes. It is forbidden either to duplicate, to store on other servers, or publish in newsgroups or online services all documents, websites as well as all their components without preliminary written permission of the Gamaraal Foundation. Buffering in a cache or on a proxy-server is allowed to optimise the access speed. Quoting the documents and websites with correct reference as well as linking the Gamaraal Foundation's website is allowed explicitly.

LIABILITY EXCLUSION

The Gamaraal Foundation publishes information with all due care. However, it assumes no liability for the accuracy, completeness and topicality of the information's content. The Gamaraal Foundation reserves the right to change information completely or partially, to delete information, or to withdraw the publication temporary at any time without preliminary announcement. Liability claims against the Gamaraal Foundation with regards to material or immaterial damages caused by access, use or non-use of the published information, abuse of the connection, or technical malfunction are excluded. The Gamaraal Foundation does not accept responsability for the content of alien, meaning not located on its servers or lying outside of its sphere of influence, websites which are connected to this website solely with a link.

DATA PROTECTION

Data, especially personal data deserving particular protection, which you send to the Gamaraal Foundation via contact form or e-mail, will be treated strictly confidential and only used in the context, you sent it. However, please notice that sending contact forms or e-mails is not secure normally and data can be intercepted by unauthorised third parties (hackers). Therefore, the Gamaraal Foundation recommends to send personal data deserving particular protection not via e-mail, or, if you do, check beforehand whether the data is transmitted via a secured transmission protocol (e.g. https://, also recognisable by the lock-symbol in the status line of your browser).