O NÁS

Nadace GAMARAAL byla založena v roce 2014 s cílem poskytnout podporu zbývajícím přeživším holocaustu.

Nadace GAMARAAL byla založena v roce 2014 s cílem poskytnout podporu zbývajícím přeživším holocaustu.

Podle našich údajů žije ve všech částech Švýcarska několik stovek lidí, kteří přežili holocaust. Z nich 124 žije ve finančně tíživé situaci. Kromě toho existuje neznámý počet přeživších, kteří nechtějí být registrováni kvůli svému stavu těžké posttraumy a někteří z extrémního strachu, že se „historie může opakovat“, a raději nebudou identifikováni jako Židé.

Všichni, kdo přežili holocaust, mají jednu společnou věc: nemohou potlačit své pocity a vzpomínky na pronásledování, deportaci, výběr, hlad, mučení, nucené práce a zabíjení svých blízkých. Jedná se o traumatické zážitky, které navzdory mnoha letům, které od té doby uplynuly, nezmizí – jsou součástí živých vzpomínek všech přeživších holocaustu.

Podle Claims Conference 50% všech přeživších holocaustu na celém světě žije v chudobě. Často žijí jen na hranici, s některými dokonce pod hranicí.

Je srdcervoucí vědět, že si mohou dovolit jen absolutní nezbytnosti pro svou existenci.
Cílem nadace GAMARAAL je pomoci těmto lidem alespoň částečným zmírněním jejich finanční zátěže a utrpení. Toto je humanitární požadavek a to nejmenší, co můžeme poskytnout.

Anita Winter, sama dcera uprchlíků holocaustu, se aktivně angažuje v oblasti lidských práv. Podílí se jako oficiální zástupce židovské humanitární organizace B’nai B’rith International a Koordinační rady židovských organizací CBJO na jednáních Rady OSN pro lidská práva.

Nadace Gamaraal získala společně s Archivy soudobých dějin na ETH v Curychu cenu Dr. Kurta Biglera za vynikající výsledky v oblasti holocaustu.

Přečtěte si více

«Asi 100 000 přeživších šoa stále žije po celém světě. Ve Švýcarsku jich je 400. Tito lidé utrpěli hrozné věci. Na jejich utrpení a bolest neexistuje lék. Abych neudělal smutek. Minulost nelze změnit, ale současnost ano. Osud těchto lidí je již nepředstavitelně krutý. Alespoň dnes musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom těmto posledním přeživším zaručili důstojný večer života. To je naše povinnost a odpovědnost! Děkuji Gamaraalovi za tento nesmírně důležitý závazek ve službě lidstvu.»

Dr.h.c Charlotte Knobloch

Bývalý předseda Ústřední rady Židů v Německu

Přežil holocaust

INFORMACE O PRÁVNÍCH A AUTORSKÝCH PRÁVECH

INFORMACE O PRÁVNÍCH A AUTORSKÝCH PRÁVECH

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny dokumenty online, všechny webové stránky a jejich součásti jsou chráněny autorskými právy: následné použití a duplikace, jako je tisk a kopírování, jsou povoleny pouze pro soukromé, vědecké a nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu nadace Gamaraal je zakázáno duplikovat, ukládat na jiné servery nebo publikovat v diskusních skupinách nebo online službách všechny dokumenty, webové stránky a všechny jejich součásti. Vyrovnávací paměť v mezipaměti nebo na serveru proxy je povolena k optimalizaci rychlosti přístupu. Citace dokumentů a webových stránek se správným odkazem a odkaz na webové stránky Gamaraal Foundation jsou výslovně povoleny.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nadace Gamaraal zveřejňuje informace se vší náležitou péčí. Nepřebírá však žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu informací. Gamaraal Foundation si vyhrazuje právo na úplné nebo částečné změny informací, na vymazání informací nebo na dočasné stažení publikace bez předchozího oznámení. Nároky na odpovědnost vůči nadaci Gamaraal s ohledem na materiální nebo nehmotné škody způsobené přístupem, použitím nebo nepoužitím zveřejněných informací, zneužitím spojení nebo technickou poruchou jsou vyloučeny. Gamaraal Foundation nepřijímá odpovědnost za obsah mimozemšťanů, což znamená, že nejsou umístěny na jejích serverech nebo leží mimo jeho sféru vlivu, webové stránky, které jsou spojeny s tímto webem pouze s odkazem.

OCHRANA DAT

S údaji, zejména s osobními údaji, které si zaslouží zvláštní ochranu, která pošlete nadaci Gamaraal prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, bude nakládáno přísně důvěrně a budou použity pouze v kontextu, v jakém jste je odeslali. Upozorňujeme však, že odesílání kontaktních formulářů nebo e-mailů není normálně zabezpečené a data mohou být zachycena neoprávněnými třetími stranami (hackery). Nadace Gamaraal proto doporučuje zasílat osobní údaje, které si zaslouží zvláštní ochranu, nikoli e-mailem, nebo pokud tak učiníte, předem zkontrolujte, zda jsou data přenášena prostřednictvím zabezpečeného přenosového protokolu (např. ve stavovém řádku prohlížeče).